piątek, 22 lutego 2013

Podstawowe prawa i zasady psychopatologii (1)1. Nie istnieją osoby wolne od problemów natury psychologicznej

Pomimo, iż różne osoby wykazują różny poziom przystosowania psychologicznego i z różną skutecznością radzą sobie z problemami życia codziennego z całą pewnością nie ma na świecie osób wolnych od problemów psychicznych. Każdy z nas wie, czym jest smutek i przygnębienie, czym jest lęk i poczucie niższej wartości, czym są kompleksy na punkcie własnego wyglądu czy problemy w adaptacji do środowiska rówieśniczego, poczucie bycia nieakceptowanym i wiele, wiele innych. Tak rozumiany egalitaryzm dziejowy i biologiczny sprawia, że wobec dolegliwości emocjonalnych, podobnie, jak wobec chorób somatycznych i śmierci, wszyscy jesteśmy demokratycznie równi.

Należy również wyraźnie podkreślić, że pomimo różnic w zakresie predyspozycji do zachorowania na choroby psychiczne zachorowanie tak naprawdę może się zdarzyć każdemu. Jeżeli codzienny stres i obciążenie psychiczne przekraczają nasze możliwości przystosowania pojawia się groźba załamania się osobowościowych mechanizmów obronnych i  związanego z tym spadku ogólnej odporności psychicznej. Warto również pamiętać, że podłożem wszelkich naszych cech psychicznych i naszego człowieczeństwa jest niezwykle wrażliwy na uszkodzenia mózg. Wystarczy kilka minut niedotlenienia, drobny udar lub uraz mechaniczny w wyniku wypadku komunikacyjnego, by z geniusza stać się osobą intelektualnie ociężałą lub nawet upośledzoną zaś z człowieka będącego wzorem opanowania – skrajnie wybuchowym nerwusem. Istotny jest również fakt, że do dzisiaj nie poznaliśmy w pełni mechanizmów powstawania i trwania chorób psychicznych, nie jesteśmy więc w stanie w sposób autorytatywny i jednoznaczny przewidzieć ryzyka zachorowania u konkretnej osoby.  

Czytaj kolejną część... 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz