wtorek, 4 marca 2014

Antyspołeczność

antyspołeczność - ujawnianie cech aspołecznych i dodatkowo tendencji do występowania przeciwko społeczeństwu, skłonność do aktywnych zachowań uderzających w wartości społeczne, na przykład do zachowań agresywnych, przestępczych.


Jest objawem częstym w dyssocjalnych zaburzeniach osobowości (in. osobowość antysocjalna, antyspołeczna, psychopatyczna). 

Antyspołeczność należy jednoznacznie odróżniać od aspołeczności
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz