piątek, 7 marca 2014

Eustres

eustres - stres pozytywny, mobilizujący i motywujący do działania. Pozytywny aspekt stresu. Przyjmuje się, że ten rodzaj stresu jest niezbędny dla wielu form ludzkiej aktywności, ponieważ mobilizuje człowieka do realizacji różnych celów. 

Przeciwieństwem eustresu jest dystres - negatywny, szkodliwy, demotywujący aspekt (forma) stresu. 

Oba pojęcia wprowadził do nauki o stresie jeden z najwybitniejszych badaczy stresu - Hans Selye.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz