niedziela, 9 marca 2014

Hypomania

hypomania (hipomania) – stan psychiczny zbliżony do manii, tyle że o nieco mniejszym nasileniu. 

W przebiegu zaburzeń nastroju stan hypomanii często poprzedza właściwy stan maniakalny. 

Czasami w odniesieniu do hypomanii mówi się również o stanie submaniakalnym

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz