poniedziałek, 10 marca 2014

Kwestionariusz osobowości

kwestionariusz osobowości psychometryczna metoda badania osobowości. Jest to rodzaj zaawansowanej ankiety, w której osoba badana odpowiada na pytania, zazwyczaj korzystając z gotowego zestawu odpowiedzi. Uzyskane wyniki są przeliczane za pomocą specjalnych procedur statystycznych, a następnie przedstawiane zazwyczaj w formie tzw. profilu wyników (często jest to wykres, zwany psychogramem lub profilogramem). Profil taki składa się z uzyskanych przez osobę badaną wyników w każdej ze skal, które w przypadku konkretnej, leżącej u podstaw danego kwestionariusza teorii osobowości z założenia tworzą ludzki charakter (na przykład w skali ekstrawersja – introwersja, autyzm – syntonia, neurotyzmstabilność emocjonalna itp.). Rezultaty liczbowe, osiągnięte przez badanego w każdej z takich skal tworzą więc określoną konfigurację cech, zwaną właśnie jego profilem osobowości.


W odniesieniu do badania osobowości nie należy używać określenia „test” („test osobowości”), ponieważ osobowości nie testuje się. Testowanie dotyczy raczej pewnych zdolności, umiejętności i kompetencji (np. test inteligencji), nie zaś cech charakteru. Osobowość natomiast testuje się sama (lub też jest testowana) w warunkach codziennego życia. 

Przeczytaj też artykuł Psychologiczne badanie diagnostyczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz