poniedziałek, 17 marca 2014

Neurotransmisja

neurotransmisja proces przekazywania informacji (w postaci impulsów elektrycznych) w układzie nerwowym. Podstawowymi strukturami, biorącymi udział w neurotransmisji są komórki nerwowe (neurony) oraz łączące je synapsy. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz