poniedziałek, 17 marca 2014

Neurotyzm

neurotyzm  zjawisko, cecha osobowości i konstrukcji emocjonalnej będąca, mówiąc w dużym uproszczeniu, przeciwieństwem stabilności emocjonalnej (cechy te stanowią dwa bieguny jednego wymiaru). Oznacza słabość emocjonalną, skłonność do łatwego reagowania silnymi emocjami, dużą męczliwość nerwową, skłonność do zaburzeń emocjonalnych. 

Określenie to bywa używane jako synonim niskiej odporności emocjonalnej. Neurotyzm, najprościej rzecz ujmując, jest tym, co mamy na myśli mówiąc, że ktoś jest osobą nerwową (albo "znerwicowaną"). Osoba taka jest permanentnie napięta, silnie pobudzona emocjonalnie, łatwo reaguje rozmaitymi emocjami, ponieważ przejawia stałą gotowość do takich reakcji. Często i przewlekle przeżywa lęk, jest bardzo podatna na stres, silnie przeżywa wszelkie, najzwyklejsze nawet zdarzenia. 

W przypadkach skrajnego neurotyzmu życie codzienne neurotyka staje się prawdziwą udręką, a najdrobniejsze, pospolite wyzwania wydają się przeszkodami nie do pokonania. Zaburzenia nerwicowe można z powodzeniem poddawać psychoterapii, jednak praca terapeutyczna jest pracą ciężką, długotrwałą, wymagającą wielkiej determinacji, samozaparcia i ogromnej dozy samokrytycyzmu.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz