wtorek, 18 marca 2014

Objawy psychotyczne

objawy psychotyczne objawy psychozy, czyli choroby psychicznej w ścisłym sensie, odróżniające ją od innych zaburzeń psychologicznego funkcjonowania. Podstawowe objawy psychotyczne to halucynacje (in. omamy) i urojenia

Wśród nieprofesjonalistów częste jest zjawisko mylenia określenia psychotyczny z określeniem psychopatyczny. Tymczasem psychotyczny to dotyczący objawów psychotycznych, zaś psychopatyczny to związany z psychopatią, czyli dyssocjalnym zaburzeniem osobowości

Bałagan terminologiczny wynika między innymi z pewnego szczególnego, definicyjnego błędnego koła: otóż często tłumaczy się, że psychoza to choroba psychiczna, w której występują objawy psychotyczne, natomiast objawy psychotyczne to symptomy, które są obecne w psychozach. Objawy psychotyczne w najbardziej podstawowy sposób dzielimy na:

objawy pozytywne (in. wytwórcze) - są to objawy stanowiące jakiś naddatek, nadmiar, w pewnym sensie "wytworzone" przez psychozę (typowy przykład - omamy). O objawach pozytywnych mówimy więc, jeśli u osoby chorej psychicznie występuje coś, co nie powinno występować u osoby zdrowej.

objawy negatywne (in. ubytkowe) - to objawy znamionujące jakiś niedobór, niedostatek, brak. Objawy negatywne rozpoznajemy, kiedy u osoby chorej nie występuje coś, co powinno występować u osoby zdrowej (np. zanika motywacja, radość życia, emocje, zainteresowania itd.). Objawy ubytkowe charakterystyczne są zwłaszcza dla pewnych postaci schizofrenii (dominują wybitnie w schizofrenii rezydualnej).  

W farmakologii psychiatrycznej istnieje kategoria leków psychotropowych określanych jako leki przeciwpsychotyczne - podstawowy cel ich stosowania to właśnie usuwanie lub przynajmniej redukcja objawów psychotycznych.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz