środa, 19 marca 2014

Obserwacja psychologiczna

obserwacja psychologiczna jedna ze swobodnych metod badania psychologicznego, polegająca na obserwacji wszelkich możliwych do obserwowania aspektów zachowania osoby badanej. Obserwacja może być prowadzona niezależnie od innych metod badawczych lub też połączona na przykład z wywiadem psychologicznym. 


Tak naprawdę obserwacja jestem elementem każdego badania psychologicznego na każdym jego etapie. Prowadząc psychologiczny proces diagnostyczny staramy się w miarę możliwości wnioskować z wszelkich dostępnych informacji. W drodze obserwacji możemy ustalić wiele istotnych danych, których badany z różnych powodów nie ujawnia (bo nie chce, nie może itd.) w zachowaniu zamierzonym i dowolnym. 

Obserwacji podlegają przede wszystkim te elementy zachowania, których badany nie kontroluje lub kontroluje częściowo, przy czym przez zachowanie rozumiem wszelkie możliwe do obserwowania przejawy jakiegokolwiek (świadomego lub nie) działania. Z tej perspektywy oddychanie, czy pocenie się to również przykłady zachowania. 

Obiektem obserwacji psychologicznej bywają w szczególności niewerbalne (pozasłowne) elementy zachowania osoby badanej. 

Przeczytaj też artykuł Psychologiczne badanie diagnostyczne.         

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz