poniedziałek, 24 marca 2014

Placebo

placebo obojętny dla organizmu środek, podany choremu jako lek, z odpowiednią sugestią, zazwyczaj w stosownej, sugestywnej formie. 

Przykładem placebo może być woda destylowana, podana pacjentowi w zastrzyku podskórnym wraz z informacją, że jest to skuteczny lek na określoną dolegliwość. Dzięki sugestii placebo skutkuje czasami określonym efektem terapeutycznym, zwłaszcza w dolegliwościach typu hipochondrycznego czy histerycznego, które mają podłoże emocjonalne i powstają pomimo braku jakiegokolwiek uzasadnienia w faktycznym stanie zdrowia somatycznego (cielesnego).Możliwe jednak także, że placebo wraz z sugestią rzeczywiście doprowadza do mobilizacji i wzrostu odporności organizmu, co tłumaczyłoby jego skuteczność w przypadku niektórych faktycznie istniejących zaburzeń zdrowotnych. 

Zjawisko działania placebo jest bardzo szczególnym przypadkiem ścisłej i wciąż nie do końca wyjaśnionej zależności psyche - soma (umysł - ciało).  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz