poniedziałek, 24 marca 2014

Poczucie tożsamości

poczucie tożsamości świadomość własnej integralności i odrębności od otoczenia, wiedza o tym, kim się jest, wiedza o samym sobie. Poczucie tożsamości w ciągu życia człowieka podlega pewnym zmianom, szczególnie burzliwym w okresie dojrzewania.


Nasilone, głębokie i trwałe zaburzenia poczucia tożsamości są sygnałem poważnych, niepokojących zaburzeń psychicznych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz