poniedziałek, 24 marca 2014

Poligraf (wariograf)

poligraf (in. wariograf) – zwany „wykrywaczem kłamstw” – urządzenie umożliwiające jednoczesną obserwację i pomiar kilku podstawowych funkcji fizjologicznych (tętna, oddechu, ciśnienia krwi itd.), wykorzystywane w badaniach naukowych i analizie zeznań świadków przestępstw i podejrzanych.


Tak rozumiane „wykrywanie kłamstwa” właściwie sprowadza się do wykrywania pobudzenia i mobilizacji organizmu, u jego podstaw leży bowiem założenie, że człowiek, który kłamie, w momencie formułowania nieprawdziwych zeznań jest szczególnie pobudzony emocjonalnie (a zatem ulegają u niego zmianie określone charakterystyki procesów fizjologicznych, na przykład ciśnienie tętnicze krwi). W rzeczywistości założenie to jest dosyć ryzykowne, dlatego „wykrywanie kłamstwa” przy pomocy poligrafu należy traktować z odpowiednim krytycyzmem zaś uzyskane wyniki zazwyczaj nie mają wielkiej wartości dowodowej. W praktyce sądowniczej wykorzystywanie poligrafu wiąże się z licznymi kontrowersjami, natury przede wszystkim merytorycznej. 

Więcej na temat poligrafu w artykule Poligraf. O tzw. "wykrywaniu kłamstwa"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz