poniedziałek, 24 marca 2014

Procesy poznawcze

procesy poznawcze (ang. HIP - Human Information Processing)  wszelkie procesy psychiczne odpowiedzialne za poznawanie rzeczywistości, przyswajanie wiedzy i przetwarzanie informacji (pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów, uwaga, wyobraźnia itd.) 

Procesy poznawcze są przedmiotem subdyscypliny psychologicznej zwanej psychologią poznawczą. 

Choć procesów poznawczych nie sposób oddzielić od innych sfer ludzkiego funkcjonowania, tradycyjnie traktuje się je jako osobny, wielki sektor ludzkiej psychiki i wymienia obok funkcjonowania emocjonalnego, fizycznego itd. Tak naprawdę jednak wszelkie komponenty ludzkiego istnienia są ze sobą silnie powiązane, i na przykład procesy poznawcze bywają silnie zabarwione emocjonalnie, a emocje mają swój komponent poznawczy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz