wtorek, 25 marca 2014

Pychoedukacja

psychoedukacja podstawowa edukacja w zakresie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, proces uświadamiania pacjentowi i jego rodzinie, bliskim, czym jest choroba, na czym polega, jak sobie z nią radzić itd.


Psychoedukacja jest ważnym elementem leczenia zaburzeń psychicznych. W swej zaawansowanej formie obejmuje również uczenie rodziny pacjenta pewnych umiejętności, sprzyjających jego powrotowi do zdrowia (np. radzenie sobie ze stresem, wiedza o lekach i ich podawaniu itp.). 


W prawidłowo prowadzonej terapii niezwykle ważne jest uświadamianie rodzinie i najbliższemu otoczeniu chorego, na czym tak naprawdę polegają zaburzenia psychiczne, jak reagować na zmiany w zachowaniu i w stanie psychicznym pacjenta, jak modyfikować relacje w systemie rodzinnym, by system ten uczynić bardziej przyjaznym dla chorego, jak sobie radzić z problemami, jakie niesie ze sobą choroba psychiczna członka rodziny, jak stosować leki itd. 

Liczne niepowodzenia terapeutyczne często wynikają ze społecznej niewiedzy na temat zaburzeń psychicznych. W wielu badaniach dowiedziono na przykład, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na nawrót lub brak nawrotu choroby są stosunki interpersonalne, panujące w rodzinie pacjenta. 

3 komentarze: