czwartek, 26 czerwca 2014

Psychopatologia

psychopatologia nauka o zaburzeniach psychicznych i emocjonalnych. Psychopatologia jest dyscypliną z pogranicza przede wszystkim psychiatrii i psychologii, jednak na jej gruncie spotykają się jeszcze inne nauki (na przykład neurologia, filozofia itd.).

Psychopatologia jest nauką o raczej teoretycznym charakterze. Opisuje i wyjaśnia mechanizmy zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, przede wszystkim objawy (symptomy) oraz zespoły objawów (syndromy). Nie dotyczy problemów leczenia zaburzeń ani praktyki postępowania z poszczególnymi przypadkami chorób, tym bowiem zajmują się psychiatria, psychologia kliniczna i psychoterapia, w stosunku do których psychopatologia jest nauką pomocniczą.    


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz