Autor

Pierwszym było nie przyjmować nigdy żadnej rzeczy za prawdziwą, dopóki jej nie poznam z całą oczywistością jako takiej, to znaczy unikać starannie pośpiechu i uprzedzeń, i nie obejmować swoim sądem niczego poza tym, co przedstawi się memu umysłowi  tak jasno i wyraźnie, iż nie miałbym żadnego powodu podania tego w wątpliwość. 

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie 


Nazywam się Wojciech Imielski, jestem psychologiem i byłym biegłym sądowym z zakresu psychologii.

Zainteresowania zawodowe:
  • psychopatologia, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, higiena psychiczna i psychologia zdrowia,
  • psychologia społeczna: wpływ społeczny, psychologia manipulacji i propagandy.

Spośród psychologicznych orientacji teoretycznych najbliższe są mi postulaty psychologii humanistyczno-egzystencjalnej, staram się jednak myśleć eklektycznie i z każdego nurtu wybierać to, co moim zdaniem najbardziej wartościowe. Choć wiedza książkowa bywa bardzo ciekawa jestem zdania, że psycholog powinien życie znać z życia, nie z książek. Chcę przekazywać głównie wiedzę popartą konkretnym, mocnym doświadczeniem zawodowym i życiowym.